SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA SPRZĄTANIE ŚWIATA GŁOGÓW 67-200
ul. ANDROMEDY 62

Aktualności

Komunikaty

Plan lekcji

O szkole

Patron szkoły

Dyrekcja

Nauczyciele

Szkoła z klasą

Świetlica

Ekologia

Konkursy

Po lekcjach


SPORT
Zawody sportowe


NASZA TWÓRCZOŚĆ
Literacka

Plastyczna


ZDJĘCIA
Galerie


LINKI
Ciekawe stronyAKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10
W GŁOGOWIE - 2003 rok

Szkoła Podstawowa nr 10 w Głogowie, podobnie jak w latach poprzednich, uczestniczyła w akcji „Sprzątanie Świata”, która odbyła się 18.09.2003r. Uczniowie klas IV - VI wraz z nauczycielami rozpoczęli akcje o godz. 9.00. Każdej klasie został przydzielony inny teren Osiedla Mikołaja Kopernika.Uczniowie dokładnie posprzątali przydzielone im tereny.Uczniowie podczas sprzątania używali rękawic ochronnych, a śmieci były zbierane do foliowych worków, które przygotował dla nas Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego.Uwieńczeniem pracy wszystkich uczniów były worki pełne śmieci złożone obok szkoły.
Akcja przebiegała sprawnie, uczniowie zebrali 34 worki odpadów, wśród których przewagę stanowił papier i plastik. Uporządkowano ulice: Perseusza, Andromedy, Plutona, Keplera, Kosmonautów Polskich, Oriona oraz tereny wokół szkoły i kościoła p.w. N.M.P.Sprzątanie miało nie tylko charakter ciężkiej pracy, ale także wspaniałej zabawy.
Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 10 uważa, że „Sprzątanie Świata” konsoliduje ludzi, uczy odpowiedzialności i samodzielnego działania. Pobudza inicjatywę i pomysłowość. Rodzi zdrową rywalizację w słusznej sprawie. Mamy wielką nadzieję, że tego typu akcje zaowocują chęcią codziennego dbania o środowisko i udowodnią, że są niezwykle pożytecznym narzędziem w procesie edukacji młodego pokolenia.

W POGONI ZA KOSZEM, CZYLI JAK BOJOWNICY SP NR 10 RADZĄ SOBIEZ OCHRONĄ ŚRODOWISKA”

18 września 2003 roku, punktualnie o godzinie dziewiątej, uczniowie uzbrojeni w jednorazowe rękawice ochronne oraz wielkie worki foliowe, wyruszyli na coroczną walkę z ogromem śmieci. Wśród uczestników walki - wszystkich uczniów klas IV-VI nie zaobserwowano objawów strachu, przerażenia, bądź panicznego lęku przed wrogiem. Co więcej, od samego początku na twarzach nieustraszonych wojowników można było dostrzec wyraz zadowolenia i pewności siebie, przejawiający się w przysłowiowym uśmiechu „od ucha do ucha”. Głównodowodzący akcją nauczyciele ze stoickim spokojem wyjaśniali swoim podopiecznym wiele pojęć związanych z Ochroną Środowiska - młodą damą, której należało obronić podczas trwania akcji zbrojnej.

Już od samego rana w powietrzu wyczuwało się wolę walki. Słychać było szelest napełnianych w zaskakująco szybkim tempie worków na śmieci i okrzyki zadowolenia z poddających się, bezwładnie leżących plastikowych butelek, niezliczonej ilości papierków i innych odpadów. Niezwykłą satysfakcję odczuwali wojownicy penetrujący, wcześniej wyznaczone obszary, obejmujące terytorium ulic: Perseusza, Oriona, Andromedy, Keplera, Plutona, Kosmonautów Polskich oraz tereny nieopodal szkoły i kościoła p.w. N.M.P.

Dobrze przygotowanych pod względem teoretycznym, uczestników walki zaskoczyła jedynie kwestia liczebności armii wroga. Aż trudno w to uwierzyć, ale podczas akcji trwającej 135 minut naszym dzielnym oddziałom udało się oczyścić terytorium z wroga, którego umieszczono w 38 workach (!!!). Te dane świadczą o dwóch sprawach. Po pierwsze - nasi dzielni rycerze odznaczyli się niezwykłym zaangażowaniem
i pracowitością. Po drugie - mieszkańcy naszego miasta mają niezwykle negatywne skłonności do zaśmiecania środowiska naturalnego. Chciałoby się krzyknąć, skarcić i przywołać do porządku każdą osobę, która niszczy piękno natury, przypadkowo rzuconym śmieciem. Niejednokrotnie, podczas przeprowadzania akcji, uczestnicy dziwili się postacią, pod jaką skrywał się nasz wróg. Lapidarnie rzecz ujmując można go określić w taki sposób - od metalu po plastik. Do rangi niespodzianki urastało to, co uczestnicy mogą znaleźć w kolejnych minutach trwania wielkiej walki pod sztandarem akcji „Sprzątanie Świata”.

Na szczęście dla mieszkańców naszego miasta, front walk zakończył się wraz z całkowitą kapitulacją metalowych puszek ( po mniej lub bardziej energetyzujących napojach), plastikowych i papierowych opakowaniach po żywności itp. Z pełną satysfakcją zawiadamiamy, iż wróg został pokonany. Po raz kolejny wygraliśmy ten bój. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że ten triumf nie jest ostateczny.

Sprzątanie Świata” jest akcją niebywale potrzebną gdyż zachęca ludzi do działania, uczy odpowiedzialności, pobudza inicjatywę i pomysłowość. Jesteśmy przekonani, że tego typu akcje owocują chęcią dbania o środowisko i udowadniają, że są niezwykle istotnym narzędziem w procesie edukacji młodego pokolenia.
Opracowały:

Anna Salij
Anna PendykGłogów, dnia 24.10.2005r

.

SPRAWOZDANIE
Z AKCJI „SPRZĄTANIE ŚWIATA” – POLSKA 2005

W RAMACH XII GŁOGOWSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

Szkoła Podstawowa nr 10 w Głogowie, w dniu 19 września 2005 roku, podobnie jak w latach poprzednich, uczestniczyła w akcji „Sprzątanie Świata”. Uczniowie klas I - VI wraz z nauczycielami porządkowali teren Osiedla Mikołaja Kopernika od godz. 9.40 do godz. 12.30. W akcji wzięło udział 650 uczniów oraz 21 nauczycieli.

Posprzątano pasy zieleni wzdłuż ulic: Perseusza, Andromedy, Plutona, Keplera, Galileusza, Okrężnej, Kosmonautów Polskich i Oriona. Uporządkowano również treny: wokół szkoły, pomiędzy blokami mieszkalnymi przy wyżej wymienionych ulicach oraz wokół kościoła p. w. N.M.P. Akcja przebiegła sprawnie, zebrano 39 worków odpadów, które oznakowano nazwą i numerem szkoły, a miejsce składowania odpadów zgłoszono pod wskazany przez Wydział Edukacji numer telefonu.

Efekty akcji „Sprzątanie Świata” – Polska 2005 w SP – 10

Kierując się tegorocznym przesłaniem Miry Stanisławskiej – Meysztowicz oraz hasłem rozpoczynającym realizację wieloletniego Programu Publicznej Edukacji Ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami – „Wszystkie kolory recyklingu”, uczniowie naszej szkoły, podczas Akcji Sprzątania Świata, prowadzili segregację odpadów. W tym celu wykonaliśmy napisy (szkło, butelki plastikowe, papier i odpady różne), które zostały umocowane na workach dostarczonych do szkoły.

Podczas akcji uczniowie segregowali odpady.

W ramach akcji „Sprzątanie Świata” – 2005 uczniowie przygotowali i nadali audycję przez radiolę, w której m. in. zapoznano społeczność szkolną z tegorocznym przesłaniem Miry Stanisławskiej – Meysztowicz, mówiono o celowości akcji oraz zachęcano do segregacji odpadów w domu i w szkole. Uczniowie wykonali również gazetkę tematyczną, na której zaprezentowano materiały dotyczące tegorocznej akcji oraz prace plastyczne uczniów nt. „Segreguj odpady”. Ponadto na terenie szkoły zostały rozwieszone plakaty prezentujące tegoroczną akcję.

Uczniowie koła plastycznego pod opieką nauczyciela - Dagmary Wrony wykonali pracę plastyczną symbolizującą hasło tegorocznej akcji. Praca ta wraz ze sprawozdaniem została dostarczona do Wydziału Edukacji.


(opracowanie: Jolanta Bartczak)